Rockstar

Voting

Brainwriting

Brainwriting (divergerende fase)
Wat?
Bij Brainwriten reageren de deelnemers schriftelijk op elkaars ideeën. Bij deze werkvorm gebruiken we de kracht van associëren in brainstormen: deelnemers inspireren elkaar en komen zo tot – andere - ideeën. Twee nadelen ondervangen: niet alleen extraverte deelnemers komen aan bod maar ieders bijdrage komt goed naar voren en minder ‘halo’-effect van het eerste idee. Nog een voordeel: neem de tijd om na te denken.

Hoe werkt de techniek?
Stap 1 Algemeen
Neem de volgende regels door (vergelijkbaar als bij brainstormen):
 • Ieder idee is goed; het gaat om het idee, de kwantiteit, niet om de kwaliteit
 • Formuleer een idee zo concreet en specifiek mogelijk, liefst een korte zin
 • Vermijd losse woorden, want die veranderen van betekenis afhankelijk van de context
 • Vermijd relatieve woorden als ‘meer …’, of ‘minder …’ want het is onduidelijk ten opzichte waarvan
 • Formuleer positief; vermijd ontkenningen
 • Schrijf van uit jezelf en liever niet over wat anderen zouden moeten doen
 • Schrijf leesbaar, liefst blokletters
 • Laat je inspireren door anderen en andere ideeën
 • Neem ideeën niet persoonlijk
 • Spreek de doorgeefrichting af
 • Deelnemers schrijven/ tekenen de ideeën zonder praten
 • Alle ideeën worden gelezen
Stap 2 De vraag
Stel de deelnemers de vraag voor de brainwrite. Laat de deelnemers de vraag opschrijven boven aan een vel papier.

Stap 3 Ideeën genereren
Laat de deelnemers in hoog tempo ideeën opschrijven op het vel papier. Schrijf één idee per vel, en dan doorgeven aan deelnemer naast je. Lezen, aanvullen. Wanneer de toevloed stopt: wacht even tot het weer op gang komt. Stimuleer de ideeën door bijvoorbeeld metaforen.
Variatie: vouw het papier steeds om, zodat maar één idee zichtbaar is.
Variatie: leg het vel in de ‘pool’ en pak een ander eruit

Stap 4 Clusteren of prioriteren
Per idee clusteren. Zie ook werkvorm brainstorm. Vraag om toelichting waar nodig.
Variatie: Vraag aan de eerste schrijver welk idee hem of haar aanspreekt.