Rockstar

Voting

Startfase

De startfase geeft aan dat je ergens start met het proces. Je krijgt een oplossing of er moet een probleem worden opgelost.
Er moet worden nagedacht over de volgende stappen :

  • Starten
  •  Problemen en kansen
  • De verkenningscirkel
  • Creativiteit
  • Analysevragen
  • Startformulering*