Rockstar

Voting

Creatief Denken

Creatief denken is niet dat je zo origineel mogelijk moet zijn .
Creatief denken is meer het vergroten van de associatieve vermogens en vertrouwen op een goed idee, het vergroten van de intuïtie en de verbeeldingskracht. Creatief denken is ook het met elkaar in verband brengen van dingen of ideeën die voorheen geen verband met elkaar hielden. Intelligentie is het vermogen om doelgericht te denken, rationeel te handelen en effectief om te gaan met de omgeving.

Werking van de hersenen
De hersenen bestaan uit twee hersenhelften.


In de linker hersenhelft bevind zich:
  •  Het denken van het logisch redeneren
  • De kennisfactor
  • De intelligentie
In de rechter hersenhelft bevind zich:
  • Het creatieve vermogen
  • Het associatief denken
  • De verwondering/de verbazingDe linkerhersenhelft
De rechterhersenhelft
Intellectueel
Intuitief
Verbaal
Non-verbaal
Rationeel
Irrationeel
Denkend
Voelend
Gedetailleerd
Holistisch
Analystisch
Synthetisch
Objectief
Subjectief
Temporeel
Tijdloos
Volgtijdelijk
Simultaan

De hersenhelften beïnvloeden elkaar. Veel mensen zijn gewend om problemen op te lossen met de linkerhersenhelft. Bij problemen vereisen bepaalde fasen in het oplossingsproces echter een andere benaming en kunnen dan ook beter met de rechterhersenhelft worden opgelost. Zo worden er meer en betere ideeën bedacht.